Jesteśmy prężnie działającą kancelarią, świadczącą pomoc prawną na rzecz podmiotów administracji, przedsiębiorców, rolników, fundacji, stowarzyszeń oraz klientów indywidualnych. Oferujemy kompleksowe usługi na każdym etapie postępowań sądowych i administracyjnych, prowadzimy negocjacje, mediacje, towarzyszymy w zawieraniu ugód oraz sporządzaniu dokumentacji prawnej – na użytek krajowy, a także międzynarodowy. Jesteśmy autorami szkoleń, kursów oraz publikacji eksperckich. Do Państwa dyspozycji pozostają prawnicy tworzący Zespół naszej Kancelarii.


Adwokat Konrad Panek

Z zamiłowania karnista oraz administratywista. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę magisterską poświęconą zagadnieniom ustrojowym, przygotowywał pod opieką naukową prof. dr hab. Zbigniewa Witkowskiego. W okresie studiów doświadczenie zdobywał w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, pełniąc następnie funkcję Ambasadora Rzecznika Praw Obywatelskich oraz renomowanych kancelariach adwokackich. Po ukończeniu studiów prawniczych odbył 3-letnią aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Płocku, pod skrzydłami wybitnego karnisty, adwokata Marka Szczygielskiego. W praktyce zawodowej zajmuje się obsługą prawną samorządów, stowarzyszeń, przedsiębiorców, a także reprezentowaniem klientów indywidualnych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Prowadzi szkolenia z zakresu praktyki biznesu oraz negocjacje między podmiotami gospodarczymi. Posiada certyfikat w przedmiocie technik negocjacji. We współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz stowarzyszeniami uczestniczy w prowadzeniu szerokiej gamy spraw z zakresu prawa administracyjnego pro publico bono. Jest jednym z założycieli oraz aktualnym Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Mazowsze Razem. Biegle włada językiem angielskim, posiadając certyfikat FCE. Ukończył roczny Comparative Law Course, a także 2-letni kurs – An Introduction to English and European Union Law, prowadzony przez wykładowców z Uniwersytetu Cambridge. Interesuje się prawem spożywczym oraz prawem międzynarodowym – posiada bogate doświadczenie w zabezpieczaniu interesów stron w obrocie międzynarodowym. Pasjonuje się etnologią oraz piłką nożną – jest graczem drużyny płockich adwokatów.


Dr nauk prawnych Małgorzata Agata Panek

Pasjonatka prawa. Ukończyła Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku, a następnie stacjonarne studia magisterskie oraz doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Związana z Katedrą Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego oraz Zakładem Prawa Medycznego UMK w Toruniu. Pracę magisterską poświęciła zagadnieniu problematyki małżeńskich umów majątkowych w aspekcie prawnoporównawczym. W 2017 roku, po 4-letnich badaniach naukowych, z sukcesem obroniła pracę doktorską zatytułowaną „Zabezpieczenie praw i słusznych interesów stron czynności notarialnej oraz innych osób”, przygotowywaną pod opieką naukową prof. dr hab. Małgorzaty Świderskiej. Wielokrotna stypendystka naukowa oraz laureatka nagród za publikowane glosy i artykuły naukowe. W jej dorobku mieszczą się wystąpienia na licznych konferencjach polskich oraz międzynarodowych, a także publikacje w znaczących czasopismach naukowych. Jest autorem stale współpracującym z czasopismem „Nieruchomości” Wydawnictwa C.H. Beck, a także członkiem Towarzystwa Naukowego Płockiego. Z zamiłowaniem prowadzi zajęcia ze studentami oraz szkolenia, zwłaszcza z zakresu prawa umów oraz prawa autorskiego. Pasje naukowe od zawsze łączy z praktyką stosowania prawa. Doświadczenie zawodowe zdobywała w znaczących kancelariach adwokackich, radcowskich oraz notarialnych w Warszawie, Toruniu oraz Płocku. Odbyła również 3-miesięczny staż w kancelarii adwokackiej w Nowym Jorku. Specjalistka z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym przygotowywania taktyki procesowej w szczególnie skomplikowanych stanach faktycznych. Znana w środowisku prawniczym jako ekspert w przedmiocie zabezpieczenia interesu stron w kontraktach handlowych, regulowania stanu prawnego nieruchomości oraz prawa odszkodowawczego. Cechują ją doskonała znajomość prawa oraz nader wnikliwe podejście do każdej sprawy. Dodatkowo interesuje się prawem handlowym, rolnym, budowlanym oraz podatkowym. Czas wolny poświęca na taniec oraz poznawanie sztuki architektury i aranżacji wnętrz.


Aplikant adwokacki Paulina Panek

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską obroniła w Katedrze Prawa Karnego pod opieką naukową prof. nadz. dr hab. Ryszarda Dębskiego. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie w Fundacji Academia Iuris, jak i w Fundacji Court Watch, będącą ruchem społecznym polegającym na sprawowaniu kontroli nad pracą sądów i wymiarem sprawiedliwości. Nadto, zaangażowana była w organizację zajęć dla najmłodszych w ramach Uniwersytetu Łódzkiego dla Dzieci. Ukończyła również Akademię Polskiego Forum Arbitrażu. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w największych kancelariach radcowskich i adwokackich w Łodzi. W praktyce zawodowej zajmowała się obsługą prawną klientów indywidualnych oraz bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych.

Ukończyła Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, gdzie angażuje się w prace na rzecz samorządu adwokackiego.

Prywatnie pasjonatka podróży do najdalszych zakątków świata.


Fanglin Lei

Specjalistka z zakresu prawa międzynarodowego. Ukończyła francuski Université d’Aix w Marsylii oraz chiński Southwest University w Chungking. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się przede wszystkim obsługą prawną inwestycji zagranicznych w Chinach i Hongkongu, a także prawem handlowym, prawem własności intelektualnej oraz zagadnieniami związanymi z rynkami finansowymi, w tym branżą private equity. Posiada również doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu audytów, badań due dilligence oraz zapewnianiu zgodności działania z prawem. Biegle posługuje się językiem angielskim. W naszej Kancelarii odpowiada za świadczenie usług prawnych na rzecz polskich przedsiębiorców oraz rejestrację podmiotów gospodarczych i znaków towarowych w Chinach i Hongkongu.