Załóż spółkę z o.o. przez Internet

Źródło: wallpaperflare.com

Panująca pandemia niespodziewanie stała się katalizatorem cyfryzacji. Z uwagi na liczne ograniczenia w pracy kancelarii notarialnych, sądów i urzędów coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem Internetu.

Plusy i Minusy

Oprócz realizacji zasady dystansowania społecznego, rozwiązanie to pomaga nam również ograniczyć koszty. Zamiast uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 500 zł – płacimy z tego tytułu jedynie 250 zł. Poza tym, wobec tego, że umowę spółki zawieramy w formie wzorca udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, opatrując ją podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym, nie musimy sporządzać umowy w formie aktu notarialnego i, co za tym idzie, płacić taksy notarialnej. Kolejno, wszystkie formalności mogą być dopełnione przez Internet, bez wychodzenia z domu, a rejestracja spółki, co do zasady, jest dużo szybsza.

Z drugiej strony konieczność opierania się się na ustalonym wzorcu niesie za sobą również ograniczenia. Nie pozwala nam chociażby na zmianę istotnych postanowień, tak więc nie mamy możliwości wprowadzenia zapisu o powołaniu członków zarządu na czas nieokreślony. Nadto, wkłady na kapitał zakładowy mogą być wnoszone jedynie w formie gotówkowej.

Jak to wygląda

W celu rejestracji spółki z o.o. przez Internet, należy założyć konto na portalu s24 i utworzyć profil przedsiębiorstwa. Wówczas można sporządzić wszelkie niezbędne dokumenty, jak umowa spółki, lista wspólników, oświadczenia o adresie członków zarządu, oświadczenia o adresie do doręczeń osób uprawnionych do powołania zarządu, oświadczenie o wniesieniu kapitału czy oświadczenie obejmujące informację czy wnioskodawca jest cudzoziemcem. Dokumenty te powinny zostać podpisane przez uprawnione osoby elektronicznie – poprzez podpis kwalifikowany lub profil zaufany.

Po podpisaniu dokumentów można przystąpić do elektronicznego złożenia wniosku o rejestrację podmiotu do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki. Co do zasady, wniosek taki powinien być rozpatrzony w jeden dzień roboczy.

W przypadku braków formalnych sąd zwróci wniosek lub wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia w formie tradycyjnej. Wpłynie to na przedłużenie załatwienia sprawy i późniejszą rejestrację spółki.

Zapraszamy do kontaktu

Z powyższych względów sprawę założenia spółki przez Internet warto powierzyć specjaliście. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani założeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez portal s24 – zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami w Kancelarii Adwokackiej w Płocku.

Adwokat Konrad Panek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *