W dniach 11-13 marca adwokat Konrad Panek brał udział w międzynarodowych targach branży spożywczej TAVOLA w Belgii w ramach wyjazdu organizowanego przez Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny, gdzie m.in. uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz Europarlamentu. Więcej informacji na temat wydarzenia możecie Państwo znaleźć na stronie http://mazowieckie.ksow.pl/news/entry/13145-tele-konferencja-tavola.html

Jedną z misji naszej Kancelarii jest wspieranie i wdrażanie zasad odpowiedzialnego biznesu. W ramach szeroko prowadzonej działalności społecznej na rzecz dzieci i młodzieży zostaliśmy sponsorem uroczystości odbywającej się 31 stycznia 2018 r. w punkcie przedszkolnym we Włókach.

Z przyjemnością informujemy, iż prawnicy tworzący Zespół naszej Kancelarii już drugi rok z rzędu świadczyć będą pomoc prawną w ramach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej na terenie Powiatu Płockiego oraz Miasta Płocka.

Z końcem grudnia 2017 r. dr nauk prawnych Małgorzata Panek została przyjęta w poczet członków Towarzystwa Naukowego Płockiego, najstarszego regionalnego towarzystwa naukowego w Polsce. TNP zostało utworzone 3 czerwca 1820 r. przy Szkole Wojewódzkiej Płockiej (aktualnie Liceum im. Marsz. Stanisława Małachowskiego) w celu rozwoju nauki i oświaty. Towarzystwo realizuje swoją misję poprzez różne pola aktywności. Na jego dorobek składają się m.in. osiągnięcia poszczególnych sekcji: historycznej, pedagogicznej, nauk społecznych, nauk humanistycznych, nauk technicznych oraz sekcji dialogu. Towarzystwo podejmuje liczne inicjatywy ze sfery kultury i sztuki, organizuje wystawy, odczyty, sesje, wykłady i konferencje, a także prowadzi działalność wydawniczą. Pani doktor serdecznie gratulujemy!

W dniach 14-15 października adwokat Konrad Panek poprowadził szkolenie na temat: „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – innowacyjność w ramach sieci współpracy”- dla członków Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwoju”. Szkolenie odbyło się w Koszalinie i dotyczyło prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich funkcjonującej w ramach sieci współpracy, tworzenia strategii marketingowej we współpracy z innymi podmiotami, budowania własnej marki, analizy rynku docelowego z udziałem partnerów w ramach sieci współpracy, tworzenia i funkcjonowania tzw. krótkich kanałów dystrybucji. Więcej informacji na temat szkolenia znajdziecie Państwo na stronie: http://mazowieckie.ksow.pl/news/entry/12771-zaproszenie-na-szkolenie-przedsiebiorczosc.html

W dniach 17-21 sierpnia 2017 r. adwokat Konrad Panek już po raz drugi uczestniczył jako ekspert w międzynarodowych targach przemysłu spożywczego Hong Kong Food Expo 2017. Celem misji handlowej było nawiązanie relacji biznesowych przez polskich przedsiębiorców z chińskimi partnerami.

Zachęcamy do zapoznania się z notatką z wydarzenia na stronie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Hong Kongu-http://www.hongkong.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/tytul_strony_45