NASZ ZESPÓŁ

Adwokat Konrad Panek

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę magisterską poświęconą zagadnieniom ustrojowym, przygotowywał pod opieką naukową prof. dr hab. Zbigniewa Witkowskiego. W okresie studiów doświadczenie zdobywał w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, pełniąc następnie funkcję Ambasadora Rzecznika Praw Obywatelskich oraz renomowanych kancelariach adwokackich. Po ukończeniu studiów prawniczych odbył 3-letnią aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Płocku. W praktyce zawodowej zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców, jednostek samorządu, banków, stowarzyszeń, Czytaj…

Radca prawny dr Małgorzata Panek

Ukończyła Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku, a następnie stacjonarne studia magisterskie oraz doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Katedra Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego, Zakład Prawa Medycznego UMK w Toruniu). Pracę magisterską poświęciła zagadnieniu problematyki małżeńskich umów majątkowych w aspekcie prawnoporównawczym. W 2017 roku, po 4-letnich badaniach naukowych, z sukcesem obroniła pracę doktorską zatytułowaną „Zabezpieczenie praw i słusznych interesów stron czynności notarialnej oraz innych osób”, przygotowywaną pod opieką naukową prof. dr hab. Małgorzaty Świderskiej. Czytaj…