Nasza kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń z umów denominowanych/indeksowanych do CHF. Posiadamy znaczne doświadczenie w dochodzeniu roszczeń w imieniu naszych klientów, chociażby od takich banków jak: PKO BP, Pekao S.A. (Kredyt Bank, Nordea Bank), BNP Paribas Bank Polska (poprzednio BGŻ), Raiffeisen Bank International (EFG Eurobank Ergasias S.A.), Bank BPH S.A., Santander Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A., Getin Noble Bank S.A.,, GE Money Bank S.A., chociaż lista ta z każdym miesiącem jest coraz większa.

Franki

Co możesz zyskać?

Unieważniając umowę z bankiem, nie będziesz już zmuszony do płacenia rat kredytu (w tym odsetek) –> przez kolejne lata życia będziesz zatem mógł przeznaczyć część swoich dochodów przeznaczanych dotychczas na spłatę rat na własne potrzeby – realizację marzeń, ulubione pasje czy nowe inwestycje.

W każdej sprawie kierujemy się indywidualnym interesem klienta. Sposób dochodzenia roszczeń dostosowujemy w zależności od zastosowanych w umowie klauzul, banku, okresu zobowiązania i innych informacji, w oparciu o które istnieje również możliwość odzyskania dokonanych wpłat na rzecz banku przez kredytobiorców (w tym zapłaconych rat kredytu, opłat, prowizji)

POMOC KANCELARII PANEK

W toku procesów frankowych, każdy reprezentowany przez Nas kredytobiorca, może liczyć na:

  • konsultację w zakresie zawartej z bankiem umowy
  • sporządzenie pozwu
  • sporządzenie wniosku o wstrzymanie spłaty rat kredytu w czasie postępowania sądowego
  • profesjonalną reprezentację na rozprawach
  • przygotowywanie pism procesowych
  • odzyskanie należności od banku

Najczęściej zadawane pytania:

Wielu klientów jeszcze przed dokonaniem analizy ich umowy ma wątpliwości, co do wielu kwestii związanych z dochodzeniem roszczeń z umowy. Oto najczęstsze z nich:

Kredyt frankowy a rozwód
Czy można dochodzic roszczeń po spłaconym kredycie?
Co z obciążeniem hipotecznym po unieważnieniu umowy?