Nasza kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń z umów denominowanych/indeksowanych do CHF. Posiadamy znaczne doświadczenie w dochodzeniu roszczeń w imieniu naszych klientów, chociażby od takich banków jak: PKO BP, Pekao S.A. (Kredyt Bank, Nordea Bank), BNP Paribas Bank Polska (poprzednio BGŻ), Raiffeisen Bank International (EFG Eurobank Ergasias S.A.), Bank BPH S.A., Santander Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A., Getin Noble Bank S.A.,, GE Money Bank S.A., chociaż lista ta z każdym miesiącem jest coraz większa.

Franki

Co możesz zyskać?

Unieważniając umowę z bankiem, nie będziesz już zmuszony do płacenia rat kredytu (w tym odsetek) –> przez kolejne lata życia będziesz zatem mógł przeznaczyć część swoich dochodów przeznaczanych dotychczas na spłatę rat na własne potrzeby – realizację marzeń, ulubione pasje czy nowe inwestycje.
W każdej sprawie kierujemy się indywidualnym interesem klienta. Sposób dochodzenia roszczeń dostosowujemy w zależności od zastosowanych w umowie klauzul, banku, okresu zobowiązania i innych informacji, w oparciu o które istnieje również możliwość odzyskania dokonanych wpłat na rzecz banku przez kredytobiorców (w tym zapłaconych rat kredytu, opłat, prowizji)

POMOC KANCELARII PANEK

W toku procesów frankowych, każdy reprezentowany przez Nas kredytobiorca, może liczyć na:

  • konsultację w zakresie zawartej z bankiem umowy
  • sporządzenie pozwu
  • sporządzenie wniosku o wstrzymanie spłaty rat kredytu w czasie postępowania sądowego
  • profesjonalną reprezentację na rozprawach
  • przygotowywanie pism procesowych
  • odzyskanie należności od banku

Najczęściej zadawane pytania

Wielu klientów jeszcze przed dokonaniem analizy ich umowy ma wątpliwości, co do wielu kwestii związanych z dochodzeniem roszczeń z umów frankowych. Oto najczęstsze z nich:

Orzeczenie przez sąd rozwodu w stosunku do kredytobiorców, zobowiązanych solidarnie do spłaty kredytu, nie stanowi jakiejkolwiek przeszkody w możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu kredytu od banku. Byli małżonkowie, pomimo że nie pozostają w ustroju wspólności majątkowej, nadal pozostają dłużnikami banku.
Niejednokrotnie również byli małżonkowie decydują się na to, że tylko jedno z nich po rozwodzie spłaca kredyt. Taka sytuacja również w żaden sposób nie zamyka drogi do dochodzenia roszczeń w sądzie, jednakże w tej sytuacji odmiennie dokonuje się rozliczeń z tytułu zapłaconych rat kredytu i w zależności od okoliczności konkretnej sprawy, wymagane są dodatkowe porozumienia między byłymi małżonkami.

Niejednokrotnie kredytobiorcy  w obawie przed niestabilnym kursem waluty CHF i wysokością rat kapitałowo-odsetkowych,  decydują się na wcześniejszą, przedterminową spłatę całego takiego zobowiązania, bądź też ze względu na zawarcie umowy na okres 10-15 lat, już takie kredyty spłacili. Powyższe okoliczności również nie są przeszkodą do odzyskania nadpłaconych rat kredytu. Co prawda, w takim wypadku sposób dochodzenia roszczeń przed sądem jest odmienny od roszczeń z umów nadal wykonywanych (stanowiących  zdecydowaną większość spraw na wokandach sądowych) jednakże wzajemne rozliczenia z bankiem po spłacie kredytu również są ich częścią.

Po prawomocnym wyroku sądu, umowa kredytu denominowanego do CHF w świetle prawa jest nieważna. W związku z tym, wygasa również zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci hipoteki. Analogiczne skutki zachodzą w przypadku ewentualnego poręczenia w umowie.

Nie ma obiektywnego, jednoznacznego miernika długości postępowania w sprawie frankowej, ponieważ składa się na to wiele czynników – sprawność funkcjonowania danego sądu, decyzje sądu w trakcie postępowania, postawa procesowa banku. Szacunkowo można wskazać, że średni okres postępowania w I instancji obecnie wynosi ok. 1 roku do 2 lat, zaś w przed Sądem II instancji – od około 6 miesięcy do roku.

Skontaktuj Się Z Nami