Jesteśmy prężnie działającą kancelarią, świadczącą pomoc prawną na rzecz podmiotów administracji, przedsiębiorców, rolników, fundacji, stowarzyszeń oraz klientów indywidualnych. Oferujemy kompleksowe usługi na każdym etapie postępowań sądowych i administracyjnych, prowadzimy negocjacje, mediacje, towarzyszymy w zawieraniu ugód oraz sporządzaniu dokumentacji prawnej – na użytek krajowy, a także międzynarodowy. Jesteśmy autorami szkoleń, kursów oraz publikacji eksperckich. Do Państwa dyspozycji pozostają prawnicy tworzący Zespół naszej Kancelarii.


Adwokat Konrad Panek

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę magisterską poświęconą zagadnieniom ustrojowym, przygotowywał pod opieką naukową prof. dr hab. Zbigniewa Witkowskiego. W okresie studiów doświadczenie zdobywał w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, pełniąc następnie funkcję Ambasadora Rzecznika Praw Obywatelskich oraz renomowanych kancelariach adwokackich. Po ukończeniu studiów prawniczych odbył 3-letnią aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Płocku. W praktyce zawodowej zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców, jednostek samorządu, banków, stowarzyszeń, a także reprezentowaniem klientów indywidualnych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Prowadzi szkolenia z zakresu praktyki biznesu oraz negocjacje między podmiotami gospodarczymi. Posiada certyfikat w przedmiocie technik negocjacji. We współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz stowarzyszeniami uczestniczy w prowadzeniu szerokiej gamy spraw z zakresu prawa administracyjnego pro publico bono. Jest jednym z założycieli oraz aktualnym Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Mazowsze Razem. Biegle włada językiem angielskim. Ukończył roczny Comparative Law Course, a także 2-letni kurs – An Introduction to English and European Union Law, prowadzony przez wykładowców z Uniwersytetu Cambridge. Pasjonuje się etnologią oraz piłką nożną – jest graczem drużyny płockich adwokatów.


Radca prawny dr Małgorzata Panek

Ukończyła Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku, a następnie stacjonarne studia magisterskie oraz doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Katedra Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego, Zakład Prawa Medycznego UMK w Toruniu). Pracę magisterską poświęciła zagadnieniu problematyki małżeńskich umów majątkowych w aspekcie prawnoporównawczym. W 2017 roku, po 4-letnich badaniach naukowych, z sukcesem obroniła pracę doktorską zatytułowaną „Zabezpieczenie praw i słusznych interesów stron czynności notarialnej oraz innych osób”, przygotowywaną pod opieką naukową prof. dr hab. Małgorzaty Świderskiej. Wielokrotna stypendystka naukowa oraz laureatka nagród za publikowane glosy i artykuły naukowe. W jej dorobku mieszczą się wystąpienia na licznych konferencjach polskich oraz międzynarodowych, a także publikacje w wysoko punktowanych czasopismach naukowych. Jest autorem współpracującym z czasopismem „Nieruchomości” Wydawnictwa C.H. Beck, a także członkiem Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Towarzystwa Naukowego Płockiego (w latach 2019-2020 zasiadała w Komisji Rewizyjnej TNP). Zatrudniona na stanowisku adiunkta w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku z zamiłowaniem prowadzi zajęcia i seminaria, zwłaszcza z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i autorskiego. Pasje naukowe od zawsze łączy z praktyką stosowania prawa. Wykonuje zawód radcy prawnego, przynależąc do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w znaczących kancelariach adwokackich, radcowskich oraz notarialnych w Warszawie, Toruniu oraz Płocku. Odbyła również 3-miesięczny staż w kancelarii adwokackiej w Nowym Jorku. Jest specjalistą z zakresu prawa cywilnego, odszkodowawczego oraz administracyjnego. Pasjonuje się prawem dotyczącym nieruchomości, w tym leśnym, rolnym oraz budowlanym, w którego kierunku koncentruje obecne badania naukowe. Pełni ponadto funkcję stałego mediatora przy Sądzie Okręgowym w Płocku. Biegle włada językiem angielskim, w tym językiem angielskim prawniczym.

Czas wolny poświęca życiu rodzinnemu oraz poznawaniu sztuki architektury i aranżacji wnętrz.


Adwokat Paulina Panek-Przyborowska

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską obroniła w Katedrze Prawa Karnego pod opieką naukową prof. nadz. dr hab. Ryszarda Dębskiego. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie w Fundacji Academia Iuris, jak i w Fundacji Court Watch, będącą ruchem społecznym polegającym na sprawowaniu kontroli nad pracą sądów i wymiarem sprawiedliwości. Nadto, zaangażowana była w organizację zajęć dla najmłodszych w ramach Uniwersytetu Łódzkiego dla Dzieci. Ukończyła również Akademię Polskiego Forum Arbitrażu. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w największych kancelariach radcowskich i adwokackich w Łodzi. W praktyce zawodowej zajmowała się obsługą prawną klientów indywidualnych oraz bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych.
Ukończyła Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim, oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Płocku.

Prywatnie pasjonatka podróży do najdalszych zakątków świata.


Fanglin Lei

Specjalistka z zakresu prawa międzynarodowego. Ukończyła francuski Université d’Aix w Marsylii oraz chiński Southwest University w Chungking. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się przede wszystkim obsługą prawną inwestycji zagranicznych w Chinach i Hongkongu, a także prawem handlowym, prawem własności intelektualnej oraz zagadnieniami związanymi z rynkami finansowymi, w tym branżą private equity. Posiada również doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu audytów, badań due dilligence oraz zapewnianiu zgodności działania z prawem. Biegle posługuje się językiem angielskim. W naszej Kancelarii odpowiada za świadczenie usług prawnych na rzecz polskich przedsiębiorców oraz rejestrację podmiotów gospodarczych i znaków towarowych w Chinach i Hongkongu.


Radca Prawny Tomasz Waszkiewicz

Specjalista z zakresu prawa spółek, członek rad nadzorczych. W swojej praktyce dokonał kilkudziesięciu przekształceń spółek, działalności gospodarczych w spółki oraz obsługiwał transakcje aportów przedsiębiorstw. Doświadczenie zdobywał w Bydgoskich i Toruńskich kancelariach, w tym również w Kancelarii podatkowej Doktora Mentzena.